HNY 2019

เข้าปีที่ 11 สำหรับอายุของบริษัท ปีกานติ จำกัด ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2551 เป็นเวลาที่บริษัทฯ ได้โลดแล่นอยู่ในสายงานก่อสร้าง หากจะเปรียบเทียบกับคนแล้ว ปีกานติเสมือนได้เข้าสู่วัยเด็ก วันที่กำลังเรียนรู้ แต่ทว่าทว่าการเรียนรู้ในองค์กรคือการเรียนรู้สิ่งใหม่ และพัฒนาสิ่งที่ชำนาญอยู่แล้วให้เก่งกล้าและช่ำชองให้มากกว่าเดิม

ในโอกาศดีนี้ ทางบริษัทฯ โดยกรรมการผู้จัดการ ได้จัดทำเสื้อพิเศษ สำหรับให้พนักงานทุกท่านได้ใส่ เพื่อร่วมงานเลี้ยงขอบคุณทีมงานประจำปี ซึ่งเป็นบรรยากาศริมชายหาด โดยภายในงานก็ได้มีทั้งพนักงานใหม่ และอดิตพนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานกันอย่างอบอุ่นเป็นกันเองอย่างที่สุด

ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้ใช้กำลังสติปัญญา กำลังความสามารถทำงานในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ ในปีที่ผ่านมาต้องผ่านปัญหาและอุปสรรค ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้พบกับความท้าทาย ผ่านความคาดหวัง ความกดดันต่างๆ และแน่นอนสิ่งเหล่านั้นได้หล่อหลอมส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่ เช่นเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2562 ก็คงมีปัญหาและอุปสรรครออยู่เช่นเดิม จึงขอให้พนักงานนำเอาความรู้ความสามารถ สติปัญหา ความรอบคอบ มาใช้ในการแก้ปัญหา เนื่องในวาระดิถีปีใหม่นี้ ทางบริษัทฯ จึงขอออวยพรปีใหม่ให้กับทุกท่านดังนี้

“ขอให้ปีใหม่นี้ได้นำพาเอาความสำเร็จ ความสุข สุขภาพที่ดี มาสู่ทุกท่าน ขอให้ประสบแต่มงคล และเจริญรุ่งเรื่อง ตลอดปี พ.ศ. 2562”